Wykupy pracownicze
firmowego
sprzętu IT

Pomoc w procesie
wykupu

Jeśli chcesz, aby Twoi pracownicy mieli szansę wykupienia firmowego sprzętu na własny użytek, możemy pomóc w zorganizowaniu całego procesu.

Jak wygląda wykup pracowniczy w praktyce?

Logistyka

Organizujemy odbiór sprzętu, dbając o dopełnienie wszelkich formalności i wymogów bezpieczeństwa. Elastycznie dopasowujemy się do procedur
obowiązujących w Twoim przedsiębiorstwie.

Bezpieczeństwo

Usuwamy dane i wykonujemy raport opisujący stan techniczny i wizualny sprzętu.

Regenerujemy sprzęt w uzgodnionym zakresie m.in. czyścimy,
wymieniamy zużyte podzespoły, instalujemy system operacyjny
a także obejmujemy gwarancją.

Obsługujemy sprzedaż przygotowanych przez naszą firmę urządzeń
zainteresowanym pracownikom w oparciu o uzgodnione wcześniej warunki.